Πάνω από το 90% των φακέλων κτηματογράφησης στην Αχαΐα είναι λάθος!

Υπαιτιότητας αναδόχου του Κτηματολογίου, πάνω από το 90% των φακέλων (που σημαίνει το σύνολο των φακέλων) κτηματογράφησης της Αχαΐας εμφανίζουν “λάθη” και “αστοχίες”, δηλαδή τα “σωστά” στοιχεία κτηματογράφισης αποτελούν εξαίρεση!…